J Boråsens Jerry BIR BIS i Vårgårda, avkomma efter Gilda
Ägare: Anders Nyborg