Susanna och Gilda på utställning Borlänge 2008
Cert CK