NORD JCH Zeb
Avkomma till Boråsens Fanny äg.Ove Melitshenko Uppfödare: Mikael Edvardsson