Petter Håkansson sköt en kviga på gångstånd för Alice